Insändare

Vänsterpartiet arbetar aktivt mot mäns våld mot kvinnor

 

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, som finns i alla åldrar, samhällsklasser, kulturer och i varenda kommun. Så även i Härryda kommun.
År 2012 anmäldes i Sverige 24 016 fall av misshandel eller övergrepp mot kvinnor, där de misstänkta var män. I 75 % av fallen var den misstänkte bekant med offret. Mörkertalen är dock särskilt stora när det gäller våld mot närstående; Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har uppskattat att bara vart femte fall polisanmäls.
Våld i nära relationer är också ett allvarligt hot mot barns och ungdomars hälsa. Barn blir vittnen och inte sällan själva offer för psykisk och fysisk misshandel.

Kvinnojouren är den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor och barn. Men trots att antalet förfrågningar från kommuner och polis ökar; år 2012 med nästan 30%, så existerar jourerna under osäkra förhållanden och drivs ofta av ideella krafter. Det blir allt svårare att få stöd och plats på ett skyddat boende.

I Härryda kommun finns ingen kvinnojour. Kommunen bidrar endast ekonomiskt, med 360 000 kr per år, till kvinnojouren Frideborg som är en ideell förening i Mölndal. Mölndal bidrar med 800 000 kr per år. Jouren har tre anställda, men drivs också till stor del av ideella krafter kvällar och helger. När jag talar med kvinnojouren Frideborg uppger de att det saknas platser i skyddat boende i Göteborgsregionen.
Vi i Vänsterpartiet anser att det är oacceptabelt att kommunerna förlitar sig på att kvinnor ska sköta delar av denna viktiga verksamhet gratis på sin fritid, och att jourerna får för lite resurser. Omfattningen av våldet riskerar också att bli mer osynlig när man skjuter över ansvaret på en ideell förening. Kommunen måste ta större ansvar för att stötta våldsdrabbade kvinnor.
Därför vill Vänsterpartiet att Härryda kommun ska starta en kvinnojour. Den skall ha tillräckligt med resurser och fast anställd personal för att täcka de behov som finns av skydd och stöd. Verksamheten skall garanteras på lång sikt.

På riksnivå driver Vänsterpartiet krav om ett statligt grundstöd till kvinnojourer. Detta ska gå till både ideella och kommunala jourer, samt göra det möjligt att bygga upp nya där det saknas. Tyvärr är vi långt därifrån idag då Alliansen inte har tagit frågan på allvar. I Härryda kommun kan vi inte vänta längre. Vi behöver en kvinnojour och det ska vi arbeta för att förverkliga under nästa mandatperiod.

Lördag 8 mars är Internationella Kvinnodagen. Då kommer Vänsterpartiet Härryda finnas ute i Mölnlycke centrum och Landvetter centrum klockan 11-13. I år sätter vi mäns våld mot kvinnor i fokus, och berättar om våra krav på utbyggnad av kvinnojourer samt en ändring av våldtäktslagstiftningen så att lagen baseras på samtycke. Kom gärna och prata med oss!

Lina Zachrisson
Vänsterpartiet Härryda

Härryda-Posten 2014-03-05

Kopiera länk