artikel

FAS 3

KF avslog Vänsterpartiets motion den 25/3 att erbjuda utförsäkrade medborgare som bor i Härryda. Som har en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i form av sysselsättningsgaranti ( fas 3). Ofta är detta människor som har arbetat och strävat för att bygga vårt välfärdssamhälle, men har sedan inte lyckats komma åter till arbetsmarknaden. Och har därför hamnat i sk Fas 3.

Vi har haft stora nerskärningar i välfärden genom att det har blivit allt mindre händer och fötter i den kommunala verksamheten. Detta har visat sig bl.a.
genom lägre genomsnitts betyg i våra skolor, ökade sjukskrivningstal inom vården, samt det visar sig även i ökade kostnader för regionen m.m
personer mår dåligt efter att under lång tid ha stått utanför arbetsmarknaden.

Förslaget från vänsterpartiet till kommunfullmäktige den 25/3 skulle innebära,
att personer som idag har ett helt klart utanförskap, genom en långvaraktig arbetslöshet skulle få möjligheten att åter tillhöra ett samanhang.

Att tillhöra innebär att man befinner sig i ett sammanhang och kan utvecklas som person. Familjen där en eller två av föräldrarna som inte har ett arbete hamnar ofta automatiskt i ett spår utanför samhället. Allt minskande ekonomi i familjen ger ofta ett nej till barnen, som behöver en stimulerande och utvecklande fritid.

Genom att visstidsanställa de som finns i fas tre idag. Ger detta mer händer och fötter i den kommunala verksamheten.
Att säga nej till ett sådant förslag är inte ekonomiskt eller mänskligt försvarbart.

Att anställa en person som finns i fas tre kostar inte kommunen några pengar.
Genom att utnyttja statsbidraget samt ökade skatteintäkter. Ger detta att varje person som anställs med kollektivavtalsliknande löner inget kostar.

Om man räknar med de försörjningsstöd som betalas ut, blir det en ekonomisk affär för kommunen.

Enligt mitt resonemang ger detta

1 utanförskap byts mot tillhörande

2 mer händer och fötter i kommunen.

3 kommunen tjänar pengar

4 minskade sjuktal bland personalen.

Alliansen ser allt som oftast inte skogen för bara trän. Detta är ett exempel.
-man skall vara emot bara för att vara emot. Förslaget kom från Vänsterpartiet därför måste det vara dåligt.

Alliansen bör inte rusta upp sina tjänsterum i kommunhuset, för i september är det dags för er att flytta.

Leif Ståhl en medlem i Vänsterpartiet Härryda. Bli en du också!

Härryda-Posten 2014-03-26

Kopiera länk