artikel

Bostäder bara för rika

Boende i Härryda nej, alliansen vill att du flyttar!

Nu börjar våren komma så smått. Lökarna tränger igenom en frostbiten gräsmatta och skotten skjuts i varje träd och buske. Luften fylls av alla flyttfåglar som kommer i streck på himmelen. Detta är en naturlig del av livet som vi alla ser fram emot. Vi har våra familjer där barnen växer upp och likt flyttfåglarna skall flyga ur boet. Bilden känns helt rätt men har inget med verkligheten att göra i vår kommun. Bostadsbyggandet av hyresrätter är lika med noll. Ibland pratas det om inlåsningseffekter. Det är vad som händer i vår kommun tack vare en trångsynt bostadspolitik från Alliansen.

Vuxna barn har ingen stans att flytta, kvinnor kan inte bryta upp från förhållanden som innehåller misshandel, förnedring m.m.

Bostadsbristen innebär att trångboddhet och otrygghet breder ut sig. Människors livssituation försvåras. Bristen på bostäder är även bekymmersam ur ett sysselsättningsperspektiv eftersom många tvingas tacka nej till arbeten och utbildningsplatser för att de saknar bostad.

Alliansen slår hårt på trumman när det gäller valfrihet, Vilken valfrihet är det om man bara hare ett val. Bo kvar hemma eller eller i ett förhållande som kantas av utsatthet, detta är inge valfrihet.

Vänsterpartiet i Härryda har fått nog. Den kommunala inriktningen måste ge alla våra kära och nära en möjlighet till eget boende. Prioriteringarna inom vår kommuns bostadsbyggande måste vara minst 51 procent hyresrätter. Vi behöver fler hyresrätter då bostäderna i kommunen är så dyra, att väldigt få har den ekonomiska möjligheten att kunna starta eller starta om igen.

Krafttag måste tas mot denna segregation.

Vänsterpartiet i Härryda vill att kommunen prioriterar och satsar på miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror och att kommunen bygger bostäder som människor har råd att bo i.

Leif Ståhl en medlem i Vänsterpartiet Härryda

Härryda-Posten 2014-04-09

 

Kopiera länk