artikel

Motion till kommunfullmäktige

 

Gör visstidsanställningar till fasta tjänster!

Anställningsformen visstidsanställning ger bara oro och otrygghet för kommunens personal. En visstidsanställd får inget första kontrakt på en bostad.
En visstidsanställd får inga banklån. Enligt fackförbundet kommunalarbetarförbundet har de med anställningsformen visstidsanställning ofta tusenlappar sämre lön än personal med tillsvidare anställning i landet totalt.
En visstidsanställd lever i ständig oro över att förlora sitt jobb och de fackliga rättigheterna är kraftigt begränsade. Visstidsanställda är inget annat än billig arbetskraft för arbetsgivaren i detta fall Härryda kommun.
Vänsterpartiet anser att visstid som anställnings form skall avskaffas och ersättas av fasta tjänster. Den otrygga anställningen drabbar till största delen kvinnor. Jämställds arbetet i kommunen borde innehålla att visstid som anställningsform tas bort. Det borde vara kommunens mål att enbart använda sig av två olika anställnings former för sin personal. Tillsvidare anställning och vikariat. Med stöd av ovanstående: Yrkar jag.
Att kommunfullmäktige ger arbetsmarknadens parter i uppdrag att igenom förhandlingar ersätta anställningsformen visstidsanställning till tillsvidareanställningar.
Att Kommunfullmäktige med sitt arbetsgivare ansvar beslutar att Härryda kommun endast arbetar med två anställningsformer för sin personal. Tillsvidare anställning och vikariat.

 

Kerstin Sandberg Vänsterpartiet Härryda

Kopiera länk