artikel

Hög tid att stoppa den växande barnfattigdomen!

 

Julen är barnens högtid. Förväntningarna på julfirandet är högt, julhandeln ökar för varje år. Under julen tydliggörs de olika sociala och ekonomiska levnadsvillkor som barn växer upp under. Med ökande ekonomiska klyftor växer barnfattigdomen. 2012 levde 17 % av barnen i Sverige i relativ fattigdom, det innebar en ökning med 4% från 2006.

Vänsterpartiet driver på olika nivåer frågor för att med politiska medel utjämna och kompensera för skillnader i förutsättningar för våra barn. Vi anser att alla barn har rätt till en bra start i livet, och att ett mer jämlikt och rättvist samhälle gynnar alla barn. Det här gör vi med fokus på barnfattigdom:

Härryda kommun
Vänsterpartiet arbetar för en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom. Osäkra anställningar och ofrivillig deltid gör att även familjer med föräldrar i arbete har mycket låg och osäker inkomst. Därför är fasta jobb på heltid del av en sådan handlingsplan. En annan del är satsningar på högre lön för de med lägst lönenivå. Föräldrar i FAS3 har en ännu värre situation, och V har länge verkat för att avskaffa FAS 3 i kommunen.
Sjuka föräldrar blir idag fattiga, med fattiga barn som följd. I Härryda kommun arbetar V för ökade anslag till rehabiliteringar för de långtidssjuka. V vill också att kommunen skall lägga mer pengar på förbättrad arbetsmiljö för att förebygga sjukdom.

Sveriges riksdag
I förhandlingar med nuvarande regering har Vänsterpartiet varit framgångsrika på en rad olika områden, bland annat reglering av de vinster som privata företag länge gjort inom välfärdssektorn. V anser att de skattepengar som läggs i förskola, skola och sjukvård för barn, oavkortat skall komma barnen till del.
Den bortre gränsen i sjukförsäkringen, som infördes under Alliansregeringen, orsakade att många sjuka människor också blev mycket fattigare vilket bidragit till ökad barnfattigdom. V verkar i riksdagen för att avskaffa utförsäkringarna. Den bortre gränsen skall tas bort och taket i sjukförsäkringen höjas. Alla skall ha rätt till den allmänna sjukförsäkringen.
V driver också på för att FAS 3 får ett snabbt slut, och ersätts med riktiga jobb i ett mer solidariskt samhälle.
V vill att FNs barnkonvention får status som svensk lag. Det skulle göra stor skillnad för de barn i Sverige som i dag är allra mest utsatta.

Europeiska Unionen
I Europa har EU tvingat många länder till en hård åtstramningspolitik som framför allt drabbat barnen. Vänsterpartiet företräder en politik där bankerna får ta ansvar för de problem de själva har skapat, och satsningar på gemensam välfärd skapar jobb för föräldrar och en framtid för barnen. V driver på för en reglering av finansmarknaden, och krav på ekonomisk utveckling som är miljömässigt hållbar.
I spåren av barnfattigdom följer en social utsatthet. V arbetar för kvinnors ekonomiska oberoende och rätt till sin egen kropp.
V vill också ha en mer human flyktingpolitik på EU-nivå och större socialt ansvarstagande för de människor som vi tar emot. Nej till ”Fort Europa”!

På alla politiska nivåer ser Vänsterpartiet omställningen till ett klimatmässigt hållbart samhälle som barnens ödesfråga. Konsekvenserna av klimatförändring och miljöförstöring drabbar fattiga länder först, och som alltid de mest utsatta barnen allra hårdast. V har en ansvarsfull klimatpolitik med krav på politiska regleringar för att förändra produktion och konsumtion och stoppa den globala uppvärmningen.

 

God jul, alla barn, önskar Vänsterpartiet Härryda

 

Kopiera länk