artikel

Viktigt att vara insatt i politiken inför EU-valet i vår

Inför EU-valet den 26 maj är det viktigt att man i god tid skaffar sig en uppfattning om politiken i landet och vad det olika parterna står för.  Har man i dagsläget inte bestämt sig för vilken sida i politiken man ska stå på, lär det inte bli lättare ju närmre valet man kommer och de olika partierna kommer med sina löften om ett bättre samhälle. Jag anser att det är viktigt att nu börjar att bestämma sig för vilka frågor som är viktiga och se bakåt vad de olika partierna har stått för och vilken politik man har bedrivet. Man ska också diskutera inom familjen och med sina släktingar och höra av vad de kommer att rösta på och varför.  Allmänt är när man frågar folk, så vet man inte vad de olika partierna står för och detta är inte bra, för att politiska beslut kommer att påverka hela ens framtid.

Bengt Andersson  Vänsterpartiet  Härryda

Läs mer i Vänsterns valplattform här

Kopiera länk