artikel

Utrikesdebatten i riksdagen

På ledarsidan i Aftonbladet den 14 februari skriver man att – Hans Linde från Vänsterpartiet var en ropande röst i öknen under utrikesdebatten i riksdagen i går. I nästan varje inlägg tog han upp det som de andra knappt ens nämnde: kvinnor. Kvinnor och barn drabbas oftast hårdast vid konflikter. När svält och missväxt griper kring sig är de mest sårbara, kan inte flytta, kan inte fly. När man lyssnar på den utrikespolitiska debatten slås man av hur könsblind politiken har blivit. Och den enda som ifrågasätter det är en Vänsterpartist vars frågor ingen svarar på. Det är ett fattigdomsbevis! – skriver man.

Bengt Andersson Vänsterpartiet Härryda

Kopiera länk