artikel

När valfriheten blir tvång!

HP den 6 Mars. Möts vi av rubriken ”Ickeval kan ge privat hemtjänst”.

Våren 2012 var det politiker i högeralliansen som tog upp frågan i kommunstyrelsen. Dem blev som väl är nedröstade i Kommunstyrelsen. Dem menade att dem människor som har behov av hemtjänst som valde att inte välja skulle sättas i ett turordningssystem. Där även privata hemtjänstföretag skulle kunna få icke väljare som kunder. Det nuvarande systemet ger kommunens hemtjänst till brukare som tar sig sin demokratiska frihet att låta bli att välja. Detta är helt naturligt eftersom att kommunen alltid har huvudansvaret.

Nu är det tydligen konkurrensverket som menar att det nuvarande ickevalssystem kan strida mot konkurrenslagstiftningen.

Vi kan inte annat än undra? Vad anser konkurrensverket angående att privata hemtjänstalternativ så sent som våren 2012 endast har 3 personer som valt dem? Svaret på den frågan besvaras inte i HP och knappast av högeralliansen i Härryda kommun. Lov (Lagen om valfrihet) skall enligt den regerande

högeralliansen ge människor än frihet att välja utförare och möjlighet att göra ett aktivt val. Ingår inte människors fria val att inte göra ett aktivt val i alliansens valfrihet? Vad är det då för valfrihet? Ingen alls anser vi i Vänsterpartiet. Borgarnas iver att få mer och mer av kommunens verksamhet i privata händer avslöjar den så kallade valfriheten. Det är ingen frihet att hamna i ett turordningssystem när man gjort sitt fria val att just inte välja i Lov. Det är verkligen ingen valfrihet att få en utförare man inte valt. Därmed är högens valfrihet avslöjad. Det handlar inte om fria val det handlar om privatiseringar. Vänsterpartiet kommer göra allt för att alla kommunens invånare skall få behålla sin självklara och demokratiska rätt. Rätten att just inte välja i LOV.

Kopiera länk