artikel

Turordningssystem ger ingen valfrihet!

På kommunfullmäktige mötet den 20130325 beslöts att turordningssystem införs för ickeväljare i LOV (Lagen om valfrihet). Bakgrunden till beslutet var att endast ett fåtal brukare valt ett privat alternativ i hemtjänsten.

Det finns dock många ickeväljare som följriktigt fick den hemtjänst som alltid har huvudansvaret, det vill säga kommunens hemtjänst. Den politiska majoriteten använder sig då av konkurrensverket för att få till ett beslut om turordningssystem för icke väljare. Turordningssystemet innebär att ickeväljare får privata utförare under viss tid på året som hemtjänst. Ickeväljare får alltså till en del av året en hemtjänst som inte har huvudansvaret och som brukarna i fråga inte själva har valt. Detta är inte valfrihet detta är tvång.

Ett valfrihetssystem som inte ger frihet att inte välja i det anser inte vi vara någon valfrihet överhuvudtaget. Konkurrens var inte huvudfrågan när LOV infördes. Huvudfrågan var att ge kommunens medborgare möjlighet att välja utförare som individen själv tyckte passade bäst. Politiker företräder människorna i kommunen och inte privata företag. Väljarna sa ja till LOV i valet 2010. Väljarna fick aldrig frågan om ett tvångssystem för ickeväljare i LOV. Turordningssystemet har med andra ord inget mandat ifrån kommunens väljare.

Med stöd av ovanstående: Yrkar vi följande.

Att Kommunfullmäktige beslutar att turordningssystemet i LOV avskaffas.

Kopiera länk