artikel

Full behovstäckning i Barnomsorgen!

Vänsterpartiet vill satsa på mindre barngrupper och mer personal i förskolan. Vi vill bygga ut barnomsorgen så att det ska vara möjligt att få barnomsorg även på obekväm arbetstid; kvällar, nätter och helger. Vi vill också höja förskolepersonalens löner.

Vi i Vänsterpartiet hade i vårt budgetförslag 2013 en skattehöjning med 40 öre. Detta skulle ge kommunen 30 friska miljoner. För en person med en lön på 50 000 kr i månaden innebär det en höjd skatt med 200 kr i månaden och en med 25 000 kr i lön får betala en hundralapp mer. Den här skattehöjningen behövs för att fylla behoven i bland annat barnomsorgen.

Många föräldrar i Härryda kommun är idag oroliga över de stora barngrupperna. Med rätta, då forskning visar att små barn mår bättre i en lugnare miljö, och att de behöver mycket vuxenkontakt. Vi måste också se till att de som utför detta viktiga arbete i förskolor, fritidshem och familjedaghem, har schyssta arbetsvillkor, förutsättningar för att utveckla arbetet och minskad risk för att slita ut sig fysiskt och psykiskt.

Vänsterpartiet vill också ha kvar barnskötarna i kommunen. Det är mycket bra att personal får möjlighet till utbildning men att kommunen skulle ha 100 % förskolelärare i framtiden tror vi varken är en bra eller möjlig utveckling. Även barnskötare behöver ha fasta tjänster och högre löner.

Vänsterpartiet är ett parti som kämpar för en välfärd för alla i kommunen. Förslag om skattehöjningar brukar inte vara så populära, och kanske inte är taktiskt klokt ett valår? Vi ser det dock som nödvändigt om barnomsorgen verkligen skall kunna fylla de behov som finns och ge våra barn trygghet och lärande för livet. Rusta upp istället för att skära ner i välfärden!

Jennie Kjellgren
Lina Zachrisson
Rickard Joelsson
Vänsterpartiet Härryda

Härryda-Posten 2014-04-16

Kopiera länk