• Hem
  • Insändare
sida

Insändare


 

Läs Marionettdocka- Fas 3!

 

Läs Marionettdocka -Fas 3 och lär ni som i fullmäktige 25,3 rösta ner vänsterpartiets motion om att ge de i Fas 3 anställning eller utbildning.

Läs ni i Kommunpartiet som skryter om att ni är kommuninvånarnas röst utan riksintressen ifrån Stockholm. Kommunpartiet kunde inte bestämma sig utan avstod ifrån att rösta i voteringen. Kommunpartiet som kallar sig kommunens parti kan alltså inte ta ställning om kommuninvånare skall jobba gratis och utan fackliga rättigheter i fortsättningen eller inte. Vilka kommuninvånare KP än företräder så är det inte de i Fas 3. Kommunpartiet borde skämmas.

Nästa kommunala röst i fullmäktige Sportpartiet tog ställning. Starkt! Sportpartiet är ärliga jämfört med KP. Sportpartiet använde sitt mandat till att rösta för FAS 3 och alliansen. Kan det vara av särintresse? Sportpartiet företräder kanske de idrottsklubbar som får 5000 för varje slav i Fas 3?
Sportpartiet har i övrigt använt sitt mandat till att rösta med högeralliansen i alla omröstningar i kommunfullmäktige. Sportpartiet har alltså agerat som ett stödparti till alliansen under hela mandatperioden. Omröstningen angående FAS 3 var inget undantag. Alliansen vill alltså ha kvar fiaskot Fas 3 i Härryda. Det var ju ingen överraskning. Mot sin egna regering kan man inte gå. Jag högaktar dig som skrev denna utmärkta insändare. Politiker i denna kommun behöver nämligen läsa om verkligheten för kommuninvånarna i FAS 3. Vänsterpartiet kommer att fortsätta att arbeta för att Fas 3 fasas ut i från kommunens yta. Vänsterpartiet kan inte se på hur människor som arbetar under slavliknade villkor utan några som helst fackliga rättigheter. Vänsterpartiet ger sig inte FAS 3 skall bort ifrån kommunen.

Rickard Joelsson, Vänsterpartiet Härryda

Härryda-Posten 2014-05-14

Fasa ut Fas 3

 

Efter att ha fått avslag på vår motion i kommunfullmäktige den 25/3….
..är vi fast beslutsamma att gå vidare i kampen för att fasa ut Fas 3 ifrån kommunens yta.
Vänsterpartiet kan inte se på när människor i vår kommun döms till ett liv i fattigdom. Vi reagerar och agerar när människor sätts i ett system utan lön och utan några som helst fackliga rättigheter. Fas 3 ger inget annat än fattigdom till de som råkar hamna där och följer också med dem som pensionärer, Fas 3 är nämligen inte heller pensionsgrundande. Fas 3 är en av orsakerna till att det finns något som kallas barnfattigdom i vårt land. Detta därför att föräldrar som är i Fas tre tvingas neka sina barn att medverka på resor, fester och annat som kostar. Detta försätter också barnen i ett utanförskap.
Som vänsterpartister ser vi det som vår plikt att fortsätta kampen mot Fas 3 och arbeta för att de personer i Härryda som är sysselsatta i Fas 3 får kommunala anställningar eller utbildning.
Fas 3 är en av vår tids största skandaler. Undersökningar visar entydigt på att försvinnande få i Fas 3 får riktiga anställningar. Sysselsättningsanordnarna får 5000 i månaden för varje person man tar emot i Fas 3. De som är sysselsatta i Fas 3 får i bästa fall aktivitetsstöd från försäkringskassan annars är enda alternativet att söka försörjningsstöd hos Socialen eller lån från familjen som gäller. Härryda behöver inte ha Fas 3. Kommunen är växande och välmående. Vänsterpartiet kommer att fortsätta kampen för att denna skamfläck avvecklas ifrån kommunen och slängs på historiens skräphög.

 

Vänsterpartiet Härryda

Härryda-Posten 2014-04-30

Aldrig mer!!!

Vänsterpartiet firar demokratins födelse i Europa den 9/5

Vänsterpartiet kan med stolthet säga att den 9 maj-45 hade välden gjort upp med fascismen. Tyvärr måste vi ständigt påminna vad som hände för över sextio år sedan.

Andra världskriget 1939-1945 känner i sin omfattning och kampens förbittring inget motstycke i historien. Kriget varade i sex år, 61 stater och nästan fyra femtedelar av jordens befolkning var indragna. Mer än 110 miljoner människor stod under vapen. Detta krig krävde historiens största blodoffer, förorsakade den värsta förödelsen och kostade över 50 miljoner människors liv. De största offren led Sovjetfolket som förlorade över 20 miljoner av sina döttrar och söner. Men även andra länder förlorade många människor: Polen – 6 miljoner, Jugoslavien – 1,7 miljoner, China – över 5 miljoner. I kriget dog 6,5 miljoner tyskar, 2,5 miljoner japaner, 635 000 fransmän, 500 000 italienare, 368 000 britter och 273 000 USA-medborgare.

Omkring 11 miljoner människor mördades i tukthus, koncentrationsläger och andra förintelseläger. Det förstördes hundratals städer och tusentals byar, historiska minnesmärken och världskulturens oersättliga skatter.

Ändå växer främlingsfientligheten i våra kommuner och stadsdelar. Än en gång är fascisterna och rasisterna på match i våra parlamentariska korridorer, likt en ond skuggan från förr. Vi får inte glömma vad det är dessa förklädda demokrater har i bakfickan. Var deras demokratiska värderingar har sina grundvärderingar. Vi måste ta kampen i vallokaler, talarstolar och debatter.

Jag säger ALDRIG MER!

Leif Ståhl Medlem i Vänsterpartiet Härryda.

Bli en du också!

Full behovstäckning i Barnomsorgen!

Vänsterpartiet vill satsa på mindre barngrupper och mer personal i förskolan. Vi vill bygga ut barnomsorgen så att det ska vara möjligt att få barnomsorg även på obekväm arbetstid; kvällar, nätter och helger. Vi vill också höja förskolepersonalens löner.

Vi i Vänsterpartiet hade i vårt budgetförslag 2013 en skattehöjning med 40 öre. Detta skulle ge kommunen 30 friska miljoner. För en person med en lön på 50 000 kr i månaden innebär det en höjd skatt med 200 kr i månaden och en med 25 000 kr i lön får betala en hundralapp mer. Den här skattehöjningen behövs för att fylla behoven i bland annat barnomsorgen.

Många föräldrar i Härryda kommun är idag oroliga över de stora barngrupperna. Med rätta, då forskning visar att små barn mår bättre i en lugnare miljö, och att de behöver mycket vuxenkontakt. Vi måste också se till att de som utför detta viktiga arbete i förskolor, fritidshem och familjedaghem, har schyssta arbetsvillkor, förutsättningar för att utveckla arbetet och minskad risk för att slita ut sig fysiskt och psykiskt.

Vänsterpartiet vill också ha kvar barnskötarna i kommunen. Det är mycket bra att personal får möjlighet till utbildning men att kommunen skulle ha 100 % förskolelärare i framtiden tror vi varken är en bra eller möjlig utveckling. Även barnskötare behöver ha fasta tjänster och högre löner.

Vänsterpartiet är ett parti som kämpar för en välfärd för alla i kommunen. Förslag om skattehöjningar brukar inte vara så populära, och kanske inte är taktiskt klokt ett valår? Vi ser det dock som nödvändigt om barnomsorgen verkligen skall kunna fylla de behov som finns och ge våra barn trygghet och lärande för livet. Rusta upp istället för att skära ner i välfärden!

Jennie Kjellgren
Lina Zachrisson
Rickard Joelsson
Vänsterpartiet Härryda

Härryda-Posten 2014-04-16 

Bostäder bara för rika

Boende i Härryda nej, alliansen vill att du flyttar!

Nu börjar våren komma så smått. Lökarna tränger igenom en frostbiten gräsmatta och skotten skjuts i varje träd och buske. Luften fylls av alla flyttfåglar som kommer i streck på himmelen. Detta är en naturlig del av livet som vi alla ser fram emot. Vi har våra familjer där barnen växer upp och likt flyttfåglarna skall flyga ur boet. Bilden känns helt rätt men har inget med verkligheten att göra i vår kommun. Bostadsbyggandet av hyresrätter är lika med noll. Ibland pratas det om inlåsningseffekter. Det är vad som händer i vår kommun tack vare en trångsynt bostadspolitik från Alliansen.

Vuxna barn har ingen stans att flytta, kvinnor kan inte bryta upp från förhållanden som innehåller misshandel, förnedring m.m.

Bostadsbristen innebär att trångboddhet och otrygghet breder ut sig. Människors livssituation försvåras. Bristen på bostäder är även bekymmersam ur ett sysselsättningsperspektiv eftersom många tvingas tacka nej till arbeten och utbildningsplatser för att de saknar bostad.

Alliansen slår hårt på trumman när det gäller valfrihet, Vilken valfrihet är det om man bara hare ett val. Bo kvar hemma eller eller i ett förhållande som kantas av utsatthet, detta är inge valfrihet.

Vänsterpartiet i Härryda har fått nog. Den kommunala inriktningen måste ge alla våra kära och nära en möjlighet till eget boende. Prioriteringarna inom vår kommuns bostadsbyggande måste vara minst 51 procent hyresrätter. Vi behöver fler hyresrätter då bostäderna i kommunen är så dyra, att väldigt få har den ekonomiska möjligheten att kunna starta eller starta om igen.

Krafttag måste tas mot denna segregation.

Vänsterpartiet i Härryda vill att kommunen prioriterar och satsar på miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror och att kommunen bygger bostäder som människor har råd att bo i.

Leif Ståhl en medlem i Vänsterpartiet Härryda

Härryda-Posten 2014-04-09

FAS 3

KF avslog Vänsterpartiets motion den 25/3 att erbjuda utförsäkrade medborgare som bor i Härryda. Som har en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i form av sysselsättningsgaranti ( fas 3). Ofta är detta människor som har arbetat och strävat för att bygga vårt välfärdssamhälle, men har sedan inte lyckats komma åter till arbetsmarknaden. Och har därför hamnat i sk Fas 3.

Vi har haft stora nerskärningar i välfärden genom att det har blivit allt mindre händer och fötter i den kommunala verksamheten. Detta har visat sig bl.a.
genom lägre genomsnitts betyg i våra skolor, ökade sjukskrivningstal inom vården, samt det visar sig även i ökade kostnader för regionen m.m
personer mår dåligt efter att under lång tid ha stått utanför arbetsmarknaden.

Förslaget från vänsterpartiet till kommunfullmäktige den 25/3 skulle innebära,
att personer som idag har ett helt klart utanförskap, genom en långvaraktig arbetslöshet skulle få möjligheten att åter tillhöra ett samanhang.

Att tillhöra innebär att man befinner sig i ett sammanhang och kan utvecklas som person. Familjen där en eller två av föräldrarna som inte har ett arbete hamnar ofta automatiskt i ett spår utanför samhället. Allt minskande ekonomi i familjen ger ofta ett nej till barnen, som behöver en stimulerande och utvecklande fritid.

Genom att visstidsanställa de som finns i fas tre idag. Ger detta mer händer och fötter i den kommunala verksamheten.
Att säga nej till ett sådant förslag är inte ekonomiskt eller mänskligt försvarbart.

Att anställa en person som finns i fas tre kostar inte kommunen några pengar.
Genom att utnyttja statsbidraget samt ökade skatteintäkter. Ger detta att varje person som anställs med kollektivavtalsliknande löner inget kostar.

Om man räknar med de försörjningsstöd som betalas ut, blir det en ekonomisk affär för kommunen.

Enligt mitt resonemang ger detta

1 utanförskap byts mot tillhörande

2 mer händer och fötter i kommunen.

3 kommunen tjänar pengar

4 minskade sjuktal bland personalen.

Alliansen ser allt som oftast inte skogen för bara trän. Detta är ett exempel.
-man skall vara emot bara för att vara emot. Förslaget kom från Vänsterpartiet därför måste det vara dåligt.

Alliansen bör inte rusta upp sina tjänsterum i kommunhuset, för i september är det dags för er att flytta.

Leif Ståhl en medlem i Vänsterpartiet Härryda. Bli en du också!

Härryda-Posten 2014-03-26

Så ljuger SD ett varv till

Svar till C Johansson. Nej naturligtvis kan inte SD erkänna att de kommer att tillhöra samma grupp som fascistiska parter i EU. Istället ljuger man som vanligt.

Vänsterpartiet jobbar för att svenska kolektivavtal ska gälla alla arbetare i Sverige. Vi jobbar för kvinnors rättigheter i EU. Vi jobbar mycket aktivt för en hållbar klimatpolitik i EU och hela världen. Vi jobbar hårt för mer demokrati i EU och framförallt en mänsklig flyktingpolitik i Europa. Detta och mycket annat har Vänsterpartiet tillsammans med femenistiska och socialistiska parter jobbat för i EU. Detta kommer vi fortsätta med, vi är inte till salu.

Vad kommer SD att arbeta för om de får mandat? Inga flyktingar till Sverige? Att alla invandrare i Sverige skall skickas hem? En röst på SD är en röst för ett kallt och främlingsfientligt Europa.

Tänk på det den 25 maj.

Rickard Joelsson
Vänsterpartiet

Härryda-Posten 2014-03-26

Vad är SD?

Finns det möjligen någon som fortfarande inte är säker på vad Sverigedemokraterna är för ett parti? Det står nu klart att SD kommer att tillhöra samma grupp i EU som Nationella fronten från Frankrike om de får mandat i EU-valet den 25 Maj. Nationella fronten har gjort sig kända för att för bara något år sedan förneka förintelsen. Nu har partiet ändrat uppfattning men kallar i dag förintelsen för en ”liten detalj”. En viktig sak i sammanhanget är att SD:s broderpartier både i Danmark och i England vägrar att samarbeta med Nationella fronten på grund av att de anser Nationella fronten vara allt för extrem. Sverigedemokraterna anser tydligen inte att Nationella fronten är för extrem.

I samma grupp i EU ingår också det öppet Fascistiska partiet FÖ ifrån Österrike. FÖ har gjort sig kända för att stödja våld och misshandel av oliktänkande. Det Belgiska partiet i gruppen har lämnat gruppen på grund av att man inte ville sammanblandas med FÖ. Sverigedemokraterna har alltså inga problem med våldsbenägna och fascistiska FÖ ifrån Österrike.

Med denna information hoppas jag att alla Härryda bor går man ur huse den 25 Maj och lägger sin röst i EU-valet. Håll Sverigedemokraterna borta ifrån EU-parlamentet.

Rickard Joelsson                                                                                                                          Vänsterpartiet

Härryda-Posten 2014-03-19

 

 

Vänsterpartiet arbetar aktivt mot mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, som finns i alla åldrar, samhällsklasser, kulturer och i varenda kommun. Så även i Härryda kommun.
År 2012 anmäldes i Sverige 24 016 fall av misshandel eller övergrepp mot kvinnor, där de misstänkta var män. I 75 % av fallen var den misstänkte bekant med offret. Mörkertalen är dock särskilt stora när det gäller våld mot närstående; Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har uppskattat att bara vart femte fall polisanmäls.
Våld i nära relationer är också ett allvarligt hot mot barns och ungdomars hälsa. Barn blir vittnen och inte sällan själva offer för psykisk och fysisk misshandel.

Kvinnojouren är den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor och barn. Men trots att antalet förfrågningar från kommuner och polis ökar; år 2012 med nästan 30%, så existerar jourerna under osäkra förhållanden och drivs ofta av ideella krafter. Det blir allt svårare att få stöd och plats på ett skyddat boende.

I Härryda kommun finns ingen kvinnojour. Kommunen bidrar endast ekonomiskt, med 360 000 kr per år, till kvinnojouren Frideborg som är en ideell förening i Mölndal. Mölndal bidrar med 800 000 kr per år. Jouren har tre anställda, men drivs också till stor del av ideella krafter kvällar och helger. När jag talar med kvinnojouren Frideborg uppger de att det saknas platser i skyddat boende i Göteborgsregionen.
Vi i Vänsterpartiet anser att det är oacceptabelt att kommunerna förlitar sig på att kvinnor ska sköta delar av denna viktiga verksamhet gratis på sin fritid, och att jourerna får för lite resurser. Omfattningen av våldet riskerar också att bli mer osynlig när man skjuter över ansvaret på en ideell förening. Kommunen måste ta större ansvar för att stötta våldsdrabbade kvinnor.
Därför vill Vänsterpartiet att Härryda kommun ska starta en kvinnojour. Den skall ha tillräckligt med resurser och fast anställd personal för att täcka de behov som finns av skydd och stöd. Verksamheten skall garanteras på lång sikt.

På riksnivå driver Vänsterpartiet krav om ett statligt grundstöd till kvinnojourer. Detta ska gå till både ideella och kommunala jourer, samt göra det möjligt att bygga upp nya där det saknas. Tyvärr är vi långt därifrån idag då Alliansen inte har tagit frågan på allvar. I Härryda kommun kan vi inte vänta längre. Vi behöver en kvinnojour och det ska vi arbeta för att förverkliga under nästa mandatperiod.

Lördag 8 mars är Internationella Kvinnodagen. Då kommer Vänsterpartiet Härryda finnas ute i Mölnlycke centrum och Landvetter centrum klockan 11-13. I år sätter vi mäns våld mot kvinnor i fokus, och berättar om våra krav på utbyggnad av kvinnojourer samt en ändring av våldtäktslagstiftningen så att lagen baseras på samtycke. Kom gärna och prata med oss!

Lina Zachrisson
Vänsterpartiet Härryda

Härryda-Posten 2014-03-05

När valfrihet blir tvång!

I HP den 6 mars möts vi av rubriken ”Ickeval kan ge privat hemtjänst”. Allianspartierna har i Härryda kommun infört Lagen om valfrihet (LOV). Nu vill de att människor som har behov av hemtjänst, men som valt att inte göra ett aktivt val av utförare, skall tilldelas utförare enligt ett turordningssystem som även omfattar privata hemtjänstföretag. Redan våren 2012 tog politiker i högeralliansen upp frågan i kommunstyrelsen men blev då nedröstade. Nu gör man ett nytt försök med stöd av en aktuell granskning från konkurrensverket.

I vårt nuvarande system är det kommunen som står för hemtjänst då brukaren inte har gjort ett aktivt val. Detta anser vi är helt naturligt eftersom kommunen har huvudansvaret för att medborgarnas behov av hemtjänst tillgodoses. Våren 2012 var det endast tre personer i Härryda kommun som hade valt privat hemtjänstföretag.Att mot den bakgrunden ändra systemet för att underlätta för privata, vinstdrivande hemtjänstalternativ, anser i Vänsterpartiet är ett uttryck för en odemokratisk styrning mot privatisering av välfärden snarare än för en vilja att ge människor ökad valfrihet.

Det är orimligt att hävda att den enskilda individen får en ökad valfrihet genom att få en utförare man inte valt. Den som inte väljer skall inte straffas genom förändring av fungerande förhållanden. Hemtjänst berör människor på ett av våra mest känsliga och utsatta områden av omsorg. Vänsterpartiet kommer att göra allt för att alla kommunens invånare skall få behålla sin självklara och demokratiska rätt att inte välja i LOV och ändå få behålla den kommunala hemtjänsten!

Vänsterpartiet

Rickard Joelsson

Emma Liljestad

Anders Björklund

Lina Zachrisson

2013-03-18

Kopiera länk